allmänt om ljuddämpare

Fördelar med ljuddämpare

 

Med ljuddämpare på jaktvapnet får du som jägare/skytt ett antal fördelar.

Den mest uppenbara är givetvis att ljudet från skottet dämpas!

Andra fördelar är att både rekyl och mynningsflamma minskas kraftigt vilket ger ett behagligare skytte med mindre pip-uppslag samt bibehållet mörkerseende vid skytte i gryning/skymning/mörker – värdefullt vid vakjakt på exempelvis vildsvin.

En annan skytteteknisk fördel med ljuddämpare är att vapnet får en vikt på pipan vilket gör att vapnet blir mer stabilt vid skytte på stillastående mål samt att de flesta upplever en större säkerhet i ”svingen” vid skytte på rörligt mål.

 

Egenskaper hos ljuddämpare

 

Ljuddämpning


Ljuddämparen sänker gastrycket genom att låta gasen expandera i en eller flera kammare i dämparen. Kulan fungerar som en rörlig ventil som sekventiellt fördelar trycket vartefter kulan passerar. När kulan lämnar dämparen kommer den efterföljande gasen att strömma ut ur dämparen med en betydligt lägre hastighet och under en längre tid vilket resulterar i ett sänkt ljudtryck. En bra jämförelse är att öppna en champagneflaska genom att ”skjuta” korken jämfört med att hålla emot korken och försiktigt släppa ut trycket.

 

Ljudbang

 

Ljuddämpare dämpar endast ljudtrycket som uppstår från gasen av brinnande krut. När kulans hastighet är högre än ca 340m/s passerar den ljudets hastighet och en överljudsknall skapas på samma sätt som när ett flygplan passerar "ljudvallen". Kulans ljudbang når ca 140dB när den mäts i 90graders vinkel och på ett avstånd av 1m var som helst längs kulbanan.

Ingen ljuddämpare kan dämpa ljudbangen!

Med underljuds-ammunition (subsonic) upplevs en ljuddämpare som extremt effektiv eftersom det inte bildas någon ljudbang.

 

Mynningsflamma

 

Beroende på kaliber och längd på pipa sker förbränningen helt eller delvis inuti pipan. En kraftig mynningsflamma är ett tecken på att krut förbränns utanför pipan, men med ljuddämpare förbränns och/eller släcks krutet inuti dämparen vilket gör att  mynningsflamman elimineras eller upplevs som obefintlig.

 

Rekyl

 

Rekylen minskas när gaserna bromsas upp i dämparen och den skulle flyga iväg om den inte var  fastgängad på pipan. Den kraften bidrar till att rekylen reduceras. Men det finns också motriktade krafter som begränsar hur mycket rekylen kan minskas.

En stor kraft kommer från kulans vikt som under accelerationen "sparkar" vapnet i motsatt riktning.

 

Precision

 

En välbyggd symmetrisk ljuddämpare, korrekt monterad på en normaltjock pipa skjuter tätare grupper, men träffbilden sänks något.

Med en extra vikt på pipan så minskar pipans vibrationer vilket ökar precisionen. Att träffbilden sänks beror främst på två saker, minskad rekyl ger lägre pipuppslag och att din axel tar upp rekylen. Eftersom loppet inte ligger i linje med din axel uppstår ett vridmoment som vill lyfta pipan uppåt, men vikten (ljuddämparen) håller emot på grund av sin massatröghet vilket gör att pipan böjs nedåt, dvs. låg träff.

 

Hastighet

 

Även efter att kulan lämnat loppet och går in dämparen är trycket högt och och driver kulan framåt. Det enda motstånd som kulan möter i dämparen är luft eller gaser från föregående skott. Den pådrivande gasen accelererar därför kulan som får en högre utgångsfart än vad den skulle haft utan dämpare. En hastighetsökning mellan 5 till 10m/s är inte ovanlig.

 

Olika utföranden – frontmonterade och ”teleskopiska”

 

Det finns två huvudtyper av ljuddämpare:

• Frontmonterade (där hela ljuddämparens storlek utöver själva gängan bygger framåt)

• ”Teleskopiska” – som träs över pipan och har en del av expansionsvolymen bakom pipans mynning.

Generellt kan sägas att en frontmonterad ljuddämpare är effektivare i förhållande till sin storlek jämfört med en ”teleskopisk” men kan göra att vapnet upplevs som lite långt och ”framtungt”.

Fördelen med den teleskopiska är att den upplevs som smidigare på vapnet då den oftast erbjuder en kortare bygglängd jämfört med den frontmonterade.