frågor & svar

Vad är det för skillnad mellan T42 och T50 modellerna jämfört med T42 II and T50 II?

 

1. Alla TRITON II har en ny rundad yttre form.

2. Alla TRITON II har en inre ändring som reducerar "First Round Pop" effekten.

3. TRITON T42S II är 31mm kortare än föregångaren men lika effektiv. T42S II bygger nu endast 128mm.

4. TRITON T56S II har benämningen II eftersom samma uppgradering har införts på samtliga TRITON.

 

 

Hur mycket bygger TRITON dämparna?

 

Skötselråd, Hur ska dämparen rengöras?

 

TRITON-dämparna är designade för att kräva minsta möjliga underhåll. Dock är det några saker som är extra viktiga att ta fasta på:

När krutet förbränns bildas restprodukter, bland annat vatten som reagerar och bildar ammoniak.
Ventilera därför dämparen i torr och varm luft under några timmar efter skjutning innan den packas i väska eller monteras tillbaka på pipan. Se också till att pipans gänga och stödkant är rena, avsluta med en droppe vapenolja eller gängpasta. Undvik smörjmedel som innehåller metall, typ kopparpasta eller liknande.

Någon annan rengöring är inte nödvändig.

 

Skydda gängan med gängskydd eller med påskruvad ljuddämpare.

 

Hur vet Jag vilken gänga ska jag välja?

 

Mät pipans diameter där gängan ska placeras. Tänk på att diametern ökar gradvis i riktning mot patronläget, bra att tänka på om du har tänkt att korta pipan.

Tumregeln är att det ska finnas en kant (skuldra) på 1,0mm som är mothåll och riktar upp ljuddämparen mot pipan. Ge vapensmeden pipans mått och din kaliber så vet han vilken gänga som blir bäst!

 

Några exempel:

En pipa med diameter 16mm gängas med M14x1 (detta är den överlägset vanligaste gängan).

En pipa med diameter 17mm gängas med M15x1 (exempelvis Blazer)

En varmintpipa med diameter 22mm gängas vanligen med M18x1 men om man behöver dämparen till andra vapen kan M15x1 vara ett alternativ.

 

Vilka olika typer av gängor finns det?

 

Metriska gängor med stigning 1mm/varv vanligast.

Tidigare användes 1,5mm stigning men med 1,0mm stigning ökas kontaktytan och gängan skär inte lika djupt.

 

Tumgängor:

UNF (fine) motsvarar närmast vår Metriska 1,5mm stigning (1,27mm).

UNEF (extra Fine) motsvarar närmast vår Metriska 1mm stigning (0,907mm).

Vapen med tunna pipor kan använda M13x1 eller 1/2" x 28 UNEF

 

Längden på gängan är normalt 15mm lång och skall vara försedd med ett frispår närmast stoppkanten.

Gängan skall också vara fasad framtill så att ingångsspåret på gängan skyddas.

 

Hur mycket kan jag kapa pipan?

 

Patroner som .308Win, 8x57, 9,3X57 (även 9,3x62), 45-70, 30-06 kan kapas mer eller mindre.

Det finns givetvis andra kalibrar som accepterar kortare pipa utan att förlora alltför mycket fart, men grundregeln är att aldrig kapa pipan på en Magnum-kaliber och/eller om kravet är högsta möjliga hastighet!

 

Lagen tillåter inte att pipan är kortare än 45cm.

Det kan därför vara smart att inte kapa mer än till 47cm eftersom det då finns marginal att göra en ny 15mm lång gänga om den ursprungliga gängan skadas.

 

Hur påverkas kulans hastighet med och utan ljuddämpare?

 

Med ljuddämpare ökar kulans hastigheten vanligtvis mellan 5 och 15m/s lite beroende på typ av dämpare, kaliber, pipans längd och laddningen.

 

Kan jag använda TRITON dämpare på halvautomater?

 

Ja, men det krävs att din halvautomat kan justera ner gasomladdningstrycket.

Alla halvautomater kan "byggas om" så att de fungerar bra med ljuddämpare, men här är det på plats med en varning om att garantin kan upphöra om vapnet har manipulerats eller att en eller flera komponenter monterats i vapnet som tillverkaren inte godkänt!

 

Förändras träffbilden med ljuddämpare?

 

Ja, det är ovanligt att du får exakt samma träffbild med och utan dämpare. I en "perfekt" värld med ljuddämpare flyttas träffbilden nedåt men blir också mer samlad, bättre precision således. Förklaringen ligger i att dämparen minskar uppslaget (rekylen) samt att pipans vibrationer minskar genom den extra vikt (ljuddämparen) som placerats längst fram på pipan. Mindre uppslag = lägre träffpunkt, och lägre amplitud på pipans vibrationer = mer samlad träffbild.

 

Effekten med ljuddämpare och samlad träffbild blir mest uppenbar med lätta vapen och/eller på vapen med tunna pipor.

Annat som påverkar precisionen är centrering av pipans gänga och toleransavvikelser i ljuddämparen. Alla små avvikelser påverkar givetvis träffbilden, därför är det inte ovanligt att det också kan bli en träffbilds förändring även i sidled.

 

Den överlägset vanligaste upplevelsen i samband med inskjutning av ljuddämpare är ett mer avspänt skytte och att träffbilden blir mer samlad!

 

Kan TRITON dämpare användas på rostfria pipor?

 

Ja, gängan i TRITON är i rostfritt stål och kan användas till rostfria pipor, men det finns dock några varningar!
Om du exempelvis lånar ut din TRITON dämpare till någon som har ett vapen med rostfri pipa och det går trögt att gänga på dämparen AVBRYT omedelbart!
Tvinga aldrig ihop två rostfria gängor med våld eftersom metallen "svetsar ihop" och kan därefter inte tas isär.

Om det kärvar, be vapensmeden använda gäng-tapp eller gäng-snitt för att rensa den gänga som inte uppfyller toleranskravet h6/H6

 

Hur mäts dämpningen?

 

Den standard som används i samband med impulsmätningar (SPL) är MIL-STD-1474D .

Mätning sker med mikrofonen placerad 160cm över mätplatsen och på ett avstånd av 1,0m i 90graders vinkel från vapnets mynning. En .308 utan ljuddämpare mäter typiskt 168dB (Peak SPL). En ljuddämpare dämpar endast ljudet från de pådrivande gaserna genom att trycket sänks sekventiellt i ett antal kammare.

Notera att en finkalibrig projektil i överljudsfart skapar en ljudbang" i storleksordning 140dB mätt i 90graders vinkel och på ett avstånd av 1,0m var som helst längs kulbanan. Ljudbangen kan inte dämpas!

 

De riktvärden som EU anger är att 137dB är högsta nivå på impulsljud som inte ger bestående hörselskada. Mätning vid skyttens vänstra öra för högerskytt.

 

Exempel på hur man kan räkna om till MIL-STD-1474D då mätning sker vid skyttens öra:

Ljudtrycket minskar ca 8dB när skytten befinner sig i skjutläge bakom vapnet. För en .308 innebär det 160dB odämpat vid örat (168-8dB) och om vi dämpar samma .308 med en TRITON 50II kommer vi att mäta ca 132dB vid örat. Omräknat blir då dämpning ca 28dB (168-8-132).

 

Tillbaka till toppen av sidan